تو هم اضافه شدی به زخمهای قبلی ام

نه کبود می شود اینبار

نه تاول می زند از داغ

فقط

دردی می شود نه کهنه تر از دردهای قدیمی که

سوزشش اینبار

به مرگ پیوست می خورد

...

جای افسوس هم نیست

پیر شدم و

توبه ی گرگ مرگ است

انگار

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید