چشم من تار شده یا تو مکرر شده ای

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی صدیقی

شومی ِ بخت منی تا که مقدَر شده ای