آبی ترین فضای دلم گر گرفته است

دستان حادثه  زخم تنم را فشرده است

/ 2 نظر / 31 بازدید
بنده سرکش خدا

چند خاهی تن برای پیراهن تن رها کن تا نخواهی پیراهن

مرضیه

چرا نمی نویسی دیگه?