مکمل

آخرين لحظه ها را هيچ وقت فراموش نمی کنم،

و سکوت مهربانت را .

ونجابت چشمانت  را

وقتی که از اشک هم گريان تر بود.

آخرين لحظه ها را هيچ وقت فراموش نمی کنم،

و دستانت را که از من دريغ کردی.

و چه خوب کردی

بگذار مزه ی حسرت

تا آستانه ی پيری،پوستم را مور مور کند.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی

مگر مردم مسخره شما هستند ؟! تو که یارم نئ پیشم چرایی؟!

mohammad hosein

عشق بی تابی محض نيست.وقتی عشق وجود آدمی را تصرف نکندو او را عوض نکند اصلا عشقی در وجود آدمی رخنه نکرده .کار عشق بر هم زدن توازن است .قاطی کردن آدم

ميم

لحظه ها براي فراموش شدند ... من هيچ لحظه ي با هم بودن و بي هم بودن را فراموش نمي كنم... لحظه هاي فراموش نشدني!