دستان خالی من

می خواهمت به تمامی

وقتی که می دانم

سهم من از سیاهی چشمان تو

بگذریم...

/ 1 نظر / 10 بازدید

چشمان سیاه اگر صاحبی داشته باشد تسهیم پذیر نیست و اگر نداشته باشد همه اش مال تو