عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد

تنها

دوباره مسیر هزار ساله ی تکرار را

چگونه با تنی خسته

وفرتوت 

 از گذر زمان

تا فراسوهای تجربه

باز کشانم

نه .

من نیستم

این راه ها را هزار بار رفته ام

همراهت اگر شوم

لابد بر دوش توام

و تو در ازدحام جمعییت

در تشیعم...

 

من خسته تر از هر چه احساسم

/ 2 نظر / 17 بازدید
فرشته

غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند سلام مهربون به روزم منتظر حضورت