امروز

در درون من امروز ؛

سگی پارس می کند.

کودکی از درد دندان جيغ می کشد.

زنی موهايش را می کند و نفرين می کند.

مردی نعره می کشد و کمر بندش را در هوا تکان می دهد…

/ 7 نظر / 7 بازدید
م.صبا

بقيه رو که کاری نميشه کرد اما اون سگ درونت رو مهار کن يه وقت پاچه کسی رو نگيره . ببخشيدا !!!!!

داستان‌گو

تمام تصاوير خشونت‌آميز هستند/ سگ كه خشونت آفرين است (مي‌خواهد حمله كند)/ كودكي كه از درد فرياد مي‌كشد/ زني كه ظاهراُ مورد خشونت قرار گرفته و آخر سر مردي كه طلب خشونت مي‌كند/.

آوار

داستان گو گفت کامنت بده - اينم کامنت ... راستی درونت بپا ...

pania

وبلاگ خوبی دارین

meisam

اين همه فرياد در درون تو؟... بيچاره گوشهای مدام ذهن خيالت... چی ميکشن.

elham

بهت نمياد متولد ماه مرداد باشی؟:)

آوار

در درون من امروز - درون من ترکيب قابل قبولی ست ... سگی پارس می کند - خواننده ذهنش می کاود سرآغاز نوشته را ... درست در اوج - که آغازين طی شد ... سکوت ... اعتراض ... و خفه گی - از ديد کلاسيسم شعر ناقص ولی از ديد باز - انتزاعی با گوشه های پست مدرن ... در کل رتبه خوب /