چرا؟ مگه من چيکارت کردم؟

صدای شکستن دلم رو شنيدی؟

و بوی گند غرورم که له شد؟

و احساسی که به گه کشيده شد؟...

/ 5 نظر / 7 بازدید
rezA

بابا حالمونو به هم زدي که تو

salar

اسم خودتم گذاشتی شاعر؟اينم شعره که تو گفتی؟ خودتو خراب کردی.خانم شاعره عفت کلام توی شعر خيلی مهمه نمی دونستی بدون!!!اين طرز حرف زدن مال محله لختی هاست برو همون جا شعر بگو تو را چه به وبلاگ نويسی؟؟؟

رضا

به شما چه اصلا... با ايندوتا پايينی بودم روشنک...

رضا

... و بوی گند غرورم که له شد... آره... جدا هم بوی گندی داره

samin

برات متاسفم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شاعر!!!!!!!!!!(هه هه هه )