تشنه ی دیدار

دلم کویر می خواهد

وآسودگی برهوتش را

وقتی که از ازدحام تنهایی سیرابم!

/ 1 نظر / 9 بازدید

فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد