آمدی؟

همينکه بدانم

ستاره ی چشمان توست

 که در آسمان  شهرم سو سو می زند،

بغض بی بهانه ام در مان می شود.

/ 8 نظر / 7 بازدید
رضا

و تحمل اين دوری... آسان می شود...

ساده دل

سلام ... من ساده دل هستم حتما به وبلاگم سر بزن اونجا در مورد ترانه هاي عربي اطلاعات زيادي پيدا مي كني

صلح

بيانيه 8 ماده ای نقض حقوق بشردرايران توسط اتحاديه اروپا 1- حقوق زنان در جمهوری اسلامی مراعات نمی شود. 2- انديشه های ارتجاعی و عقب مانده مذهبی مروج و مدافع اعدام، قطع اعضای بدن و... است. 3- شكنجه در زندان ها و ديگر بازداشتگاهها ادامه دارد. 4- مرتكبين شكنجه و قتل سياسی از پيگرد قانونی معاوف اند.5- مطبوعات زير فشارند و گردش آزاد اخبار درايران ممكن نيست.6- انتخابات اخير(مجلس هفتم) ايران مخدوش و گزين شده بوده و بيش از نيمی از مردم در آن شركت نكرده اند.7- فعالان سياسی و مطبوعاتی زير فشارند. 8- تبعيض دينی (خودی و غيرخودي) در جمهوری اسلامی حاكم است. (اين تبعيض حتی شامل حال مسلمانان درون و حاشيه حاكميت نيز شده است كه هاشم آغاجری سمبل آن است) اتحاديه اروپا در بيانيه اخير خود، ضمن بی اثر بودن مذاكرات طولانی و چند ساله برای جلوگيری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ادامه اين مذاكرات را بی حاصل اعلام كرده و تا خاتمه اين وضع، مذاكرات و روابط اقتصادی و تجاری خود را با ايران قطع كرده است.

بت عيار

سلام عزيز مهربان. خيالی نيست. وقتی که تو هستی، بهار هم اضافه است!....// يا حق.

بت عيار

سلام عزيز مهربان. می خواهم برايم بيشتر بگويی. از فيلم. و موسيقی اش...... می شود؟.....// يا حق.

م.صبا

اميدوارم ستاره دنباله داری باشد ...