بی طاقتم غافلگیرم نکن

حس شتاب لحظه ها

 عشق را در من مکرر می کند  .

و اینک رنگ زمان،

 رنگ مکان،

 و رنگ عشق

برایم سپید و سیاه است،

و مگر می شود که عشق جوانه بزند

بروید

نهال شود

و بمیرد

مگر می شود که عشق

روی دستهای نیازم بال بال بزند

و از دستم برود

 

/ 0 نظر / 7 بازدید