نزديکتر از شاهرگ

تنها زمانی به آرامش می رسيم که به او رو می آوريم...

آنها که مدعی اند می توانند آرامش و عشق را به ما هديه دهندبه مرور زمان

تنها بر اضطراب ما می افزايند.

من هر گاه دستم  را از دستان  مهربانش کشيده ام، به بن بست رسيده ام

و سالها طول کشيد تا در يافتم آرامش نتيجه ی تسليم عاشقانه ی  ماست

به خواست او...

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
فاطمه

حرف حق که کامنت نداره!!!!!

rezA

الا بذکرالله تطنئتن القلوب

mim

هرکسی هم نفسم شد / دست آخر قفسم شد / من ساده به خيالم که همه کاروکسم شد ... هنوزم داريوش رو دوست دارم ...