بهانه
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢ : توسط : روشنک

بيمار توام

و بهانه گير.

امشب در آبی پيراهنت چشم بسته ام

از آنهمه ،واهمه و وهم .

دلتنگم

بگذار بی پروای زندگی

فرياد کنم

دوستت دارم،

همين.

چون بی تو دليلی بر عاشقی نيست

گر چه که من مانده ام و

 فرسنگها فاصله....

 اما می د انی که

امشب پرم از بهانه

و می دانی که دوستت دارم...

همين.