ای عزيز ترينم
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۱۳ : توسط : روشنک

فرو می چکم

مثل قطره ای باران

از يک ابر سياه،

که افق انتظارم را به سياهی کشانده.

فرو می چکم

از اوج آسمان،

در پناه پرده ی بلورين رنگين کمان خاطره ها

بر فرو دستهای فراموشی.

فرو می چکم

مثل قطره ی اشک،

بر گونه ی زرد يک زن سوگلی

که جيغ دخترکان حرم

دلش را می شکند.

فرو می چکم

مثل افسردگی کف آلود آب

در فرود غم انگيز فواره.

فرو می چکم اما تو هم،

ای عزيزترينم،

برو،

از خوابهايم برو

و اينقدر سر زده

در روياهای شب و روزم

سرک نکش.

برو  و مرا واگذار

با فرو غلتيدن اشکها و آرزو هايم...