مکمل
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٤ : توسط : روشنک

آخرين لحظه ها را هيچ وقت فراموش نمی کنم،

و سکوت مهربانت را .

ونجابت چشمانت  را

وقتی که از اشک هم گريان تر بود.

آخرين لحظه ها را هيچ وقت فراموش نمی کنم،

و دستانت را که از من دريغ کردی.

و چه خوب کردی

بگذار مزه ی حسرت

تا آستانه ی پيری،پوستم را مور مور کند.