چرا؟ مگه من چيکارت کردم؟
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢٦ : توسط : روشنک

صدای شکستن دلم رو شنيدی؟

و بوی گند غرورم که له شد؟

و احساسی که به گه کشيده شد؟...