سکوت
ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٥ : توسط : روشنک

چه خوب است

وقتی که به تو زل می زنم

و تو انعکاس عشق را

در چشمهايم  می خوانی،

به رويم نمی آوری .