و فردا؟
ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱ : توسط : روشنک

آنروز دنيا

با تمام بزرگی اش،

به حقارت خانه ای بود

که سالهاست برايم تنگ است.

و امروز

کمی آنطرفتر

پشت ديوارهای خانه ام،

دنيايی برايم ساخته ای

که با تمام کوچکی اش،

به وسعت دلی است که

برايت تنگ می شود.