دفاعيه
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢۸ : توسط : روشنک

نه!

اجاق ذهن من کور نيست!

من آبستن حرفم.

و روز هاست

 که درد زادن،

لبم را دوخته ؛

و درونم را گداخته.

کجاست قابله ای

تا

کودک کلمه را ،

از بطن پر تلاطم روحم بکند

و مرا

از ننگ سترونی برهاند؟