اينهمه بی تو؟
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٧ : توسط : روشنک

وقتی که از خستگی چشمانم را می بندم

تازه  دلم بهانه ی تو را می گيرد

...

آنقدر به تو انديشيده ام

که قيافه ات فراموشم شده

...

 گلويم از هجوم بغض دردگرفته  

 اما چشمان مغرورم

 نم پس نمی دهند