نزديکتر بيا...
ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ : توسط : روشنک

می خواستم به سفارش روبی يه متن خودمونی بنويسم ولی باشه برای فردا....

...

کاش می شد

دلم را

با تمام کوچکی و گرفتگی اش ،

به تو هديه کنم

تا زيباييت را

در آينه ی دلم  تماشا کنی

وبه سويم باز گردی

و بدانی بزرگترين خانه برای تو

همين دل  گرفته ی من است....