رابطه انسانی
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٦ : توسط : روشنک

گفتم:نه، ازش خوشم نمياد

گفت:چطور مگه؟

گفتم:حالا اين  که نه سال ازت کوچيک تره ،خيلی ازون قبلی بهتره؟

گفت:موضوع ازدواج و خواستگاری و…نيست ، يه رابطه انسانيه ،آخه شيطنت و شوخ

وشنگی مو ،بهم بر گردونده

گفتم:شيطون که دور و برمون پره ، کی نجابت از دست رفته ات رو بهت بر می گردونه؟