ارباب خودم سلام عليکم
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ : توسط : روشنک

عيد يعنی

کندن پولک ماهی ها

بريدن سر سيرها

و کشتن بابونه.

عيد يعنی فرار مردها

از خواهش نگاه رفته گر در کوچه.

وتلخی بادامی

که تو تف می کنی کنار بشقابت

عيد يعنی

خانه تکانی مادر

و اعتراض همسايه

به لکه های گلی رنگ قالی ما

که پرده های تور سفيدش را چرک می کند