نمناکی خاک مرا مست می کند...
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱۱ : توسط : روشنک

وه...

اين عکس ماهست که رود

قابش گرفته؟

يا که آفتاب است

که پنجه در آب می کند؟

بنوش مرد فريبا

اين آبی گوارا را؛

بنوش

 تا بوسه ی آب،

بر غنچه ی صورتت،

پيوند رود را

با قبيله ات جاودانه کند.

وتشنگی ،

در آغوش حلقومت

سيراب شود.