با توام...
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱٠ : توسط : روشنک

کاش می شد تو را بوسيد ؛

                                   آنگاه که

                                              پيشانيت از خستگی نمناک است.

کاش می شد تو را بوسيد؛

                                  آنگاه که

                                              چشمانت از زندگی حرف می زند.

کاش می شد تو را بوسيد ؛

                                   آنگاه که

                                               دستانت بخشندگی را درس می دهد.