ذکر می گویی
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٢ : توسط : روشنک

چه میگذرد بر تو که اینچنین بدحالم

زبانت  همراه

دلت  ولگرد کوچه پس کوچه های بالاشهر

چشمت اما راستگو مانده هنوز

دوستم هم دارد

دستهایت تهی شده اند لال

بی زبان

دروغگو

و لبانت که دیگر هیچ

هزار خنده به رو و در

آرزوی رفتن من ....

ذکر میگویند