ما کوچیک شوماییم
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ : توسط : روشنک

من عاشق آثار توام

اینو خودت خوب می دونی .

آثار قوی

آثار ضعیف

تلخ

یا شیرین

زیبا و دلفریب

اصلا خود خود فریب.

اما می دونی

کار مارو خودت راست و ریس کن

نه که این بندگون خدا.... نه جان خودت

من عیب دارم!

خودت واسه ما همه چی باش!

جان مولی ما حسابمون خالیه اما رومونو زمین ننداز...

ما اینجا بی کس و کاریم

ما که می گم دونفریم

اینجا غریبیم!