مهم نیست که موافقی یا نه!
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ : توسط : روشنک

بی تو

ادامه می دهم!

بی هیچ یادی

بی هیچ حسرت و خاطره ای

به خاطر خودم

و به نام او

بی تو...

بقیه ی این سالها را

بی تو می روم.

شاید

درد اینگونه زیستن کمتر باشد

شاید...

اگر هم نبود

طلبکار می شوم

خودم  خودت وخدا را از خودش!