می دانم هیچکس یک دل شکسته را نمی خرد
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ : توسط : روشنک

باران می بارد

 و روی پشت بام حادثه

لب پرتگاه رابطه

دوباره دلم ترک برداشته !

 وای ! من بی تقصیرم

من سالهاست در تعزیت این درد کهنه عزادارم

می روم

میروم و سکوت خودرا

در یک دشت بی صاحب  فریاد می زنم.

من بی تقصیرم!