نزديکتر از شاهرگ
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢٩ : توسط : روشنک

تنها زمانی به آرامش می رسيم که به او رو می آوريم...

آنها که مدعی اند می توانند آرامش و عشق را به ما هديه دهندبه مرور زمان

تنها بر اضطراب ما می افزايند.

من هر گاه دستم  را از دستان  مهربانش کشيده ام، به بن بست رسيده ام

و سالها طول کشيد تا در يافتم آرامش نتيجه ی تسليم عاشقانه ی  ماست

به خواست او...

 


 
 
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢٥ : توسط : روشنک

من ديگه قول ميدم  که  بر گردم به دنيای وبلاگی خودم